Drie nieuwe Autismecoaches na succesvolle opleiding

Drie nieuwe Autismecoaches na succesvolle opleiding. Mooi nieuws van het opleidingsfront: Susan Leenstra, Swannet Storm en Annemarie Andringa hebben de post-hbo-opleiding Autismecoach met succes afgerond. Daardoor weten zij nog beter hoe ze patiënten met ASS (autimisme spectrum stoornis) passende ondersteuning kunnen bieden.

(Tekst: GGZ Friesland)

Susan, Swannet en Annemarie werken bij de Beschermende Woonvorm op de locatie Achter de Hoven in Leeuwarden. Het team dat hier werkt, is geschoold in ASS-gerichte werkwijze. Met ingang van september zullen opnieuw enkele collega’s van het ASSteam de opleiding gaan volgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het merendeel van de teamleden Autismecoach wordt.

Geef een reactie