Durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen

‘Er is meer durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen.’ Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in haar advies. De Raad heeft gekeken naar de samenwerking tussen hulpverleners. ‘Een gezin in eigen kracht zetten is gemakkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan.’

(Tekst: Zorg en Welzijn)

Professionals in de jeugdhulpverlening hebben durf nodig om in gesprek te blijven met ouders en kinderen, ook als de problemen moeilijk zijn. Er is ook durf voor nodig om het eigen functioneren onder ogen te zien. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in zijn advies over gezinshulp en jeugdzorg: “Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin”. Het advies is dinsdag 24 mei aangeboden aan de Kinderombudsvrouw. ‘Onder professionals is samenwerken heel belangrijk, maar het moet geen doel op zich worden’, zegt José Manshanden, lid van de RVS. ‘Vraag je steeds af: voegt dat overleg iets toe in het belang van kind en gezin?’

Geeft u eens een voorbeeld van samenwerken als doel op zich?

‘In wijkteams worden gezinnen vaak in het team besproken, zodat mensen vanuit verschillende disciplines hun inbreng in de casus kunnen geven. De vraag is of de cliënt het prettig vindt dat hij in een breed team wordt besproken. Je moet je als hulpverlener afvragen: “Is dat brede overleg nodig, wil dit gezin dat wel en wat voegt het toe?” Er zijn verschillende manieren van samenwerken. Je kunt ook je cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere deskundige. Je kunt, als je twijfelt over wat je moet doen, een collega raadplegen en de cliënt anoniem houden. Je kunt met het gezin overleggen over wat zij vinden welke hulp ingeroepen kan worden. Dat zijn goede vormen van samenwerken.’

En als in een gezin veel en complexe problemen spelen?

‘Ook dan is het belangrijk om met het gezin te overleggen over wat zij vinden dat nodig is en wat mogelijk is. Wij hebben in gesprekken met ouders en kinderen veel verhalen gehoord van ouders die bang zijn dat de hulpverlener het overneemt. Ouders ervaren de hulpverlening vaak niet als het in eigen kracht zetten om problemen aan te pakken.’

Lees hier verder

Geef een reactie