Een manie of depressie voorspellen met een smartphone?

Dit lijkt onwerkelijk, maar is al bijna mogelijk! De app Smart Alert timmert hard aan de weg om dit te realiseren. Een depressie of manie staat vaak niet op zichzelf, veel mensen krijgen in hun leven te maken met meerdere episoden. Stemmingsstoornissen zorgen vaak voor een slechter sociaal functioneren en hebben hoge kans op terugval.

(Tekst: GGZ Friesland)

Uit onderzoek blijkt dat veranderingen in spraak, sociale activiteit, fysieke activiteit en slaap voorspellers zijn voor zo’n terugval. Al deze elementen zijn af te lezen met een telefoon: dé persoonlijke gadget waar tegenwoordig bijna niemand meer zonder kan. Graag slaat Smart Alert de handen ineen met (zorg)professionals en mensen die een (manische) depressie hebben. Dit zodat het mogelijk wordt een manie of depressie te voorspellen, en daarmee te voorkomen.

Digitale voetsporen

Door de komst van internet, maar vooral van mobiel internet via de smartphone, is men altijd verbonden. Die smartphone zit vol met sensoren. Die sensoren meten en registreren uiteenlopende informatie. De gemiddelde smartphone houdt bijvoorbeeld bij hoeveel stappen je per dag zet, zonder dat daar iets voor gedaan hoeft te worden. Maar ook hoe vaak er is gebeld, of er veel activiteit is geweest op social media of hoe vaak de telefoon is opgepakt om te kijken of er misschien een nieuw bericht is.

Zorg verbeteren

Wanneer de digitale voetsporten met elkaar worden vergeleken, kunnen er patronen worden herkend die helpen om gedrag beter te begrijpen. Facebook doet dit bijvoorbeeld door facebookberichten te analyseren die mogelijk suïcidale uitingen bevatten en te kijken of ze hiermee suïcides kunnen voorkomen. Maar er zijn ook onderzoekers die zich buigen over de vraag of een smartphone op basis van digitale voetsporen een depressie zou kunnen voorspellen: in 2015 publiceerde een Europese onderzoeksgroep resultaten hoe ze met behulp van GPS-informatie, de belgegevens van een smartphone en het stemgeluid van de smartphone gebruiker met 97% zekerheid een wisseling in de mate van een bipolaire stoornis kunnen voorspellen. Ondanks de relatief kleine onderzoeksgroep zijn dit veelbelovende resultaten. In Amerika werkt het bedrijf Ginger.io al enkele jaren aan een app die met behulp van algoritmen en gebruik van sensoren de zorg voor mensen met een psychische stoornis verbetert. Onderzoekers uit Denemarken vonden een sterke relatie tussen het belgedrag en de mate van een manie of depressie. Ook activiteit en spraak zijn sterke voorspellers. Deze internationale inzichten en ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de doorontwikkeling van Smart Alert.

Smart Alert

De app Smart Alert verzamelt informatie over activiteit, belgedrag, telefoongebruik, social media gebruik en activiteit tijdens de nacht. Daarnaast kan een gebruiker zelf zijn/haar gemoedstoestanden invoeren met behulp van de lifechart. Deze informatie wordt vergeleken met het gedrag van de afgelopen periode. Een algoritme kijkt of er grote verschillen zijn in het gedrag die duiden op een verandering in het ziektebeeld. Het is belangrijk om op een gedegen manier, in nauwe samenwerking met de gebruikers nieuwe inzichten en ervaringskennis samen te brengen in de doorontwikkeling van het prototype van Smart Alert. Het team van Smart Alert gelooft dat deze technologie een grote impact op de zorg gaat hebben, maar Smart Alert vindt het vooral belangrijk dat het waarde toevoegt voor mensen die een (manische) depressie hebben.

Samen

Het team van Smart Alert wil graag samen met de gebruikers de app verbeteren. Denk je dat Smart Alert iets voor jou, naaste of organisatie is? Kijk op www.smart-alert.nl en help mee aan de doorontwikkeling van Smart Alert!

Geef een reactie