Een zo goed mogelijk leven met dementie

Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie hebben de afgelopen tijd vanuit hun eigen praktijkervaring en opleiding nagedacht over interventies die echt aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie, waarmee zij tegelijkertijd de mensen om hen heen helpen. Soms is dit een aanvulling op bestaand aanbod, soms is het een totaal nieuw idee dat nog verder moet worden uitgewerkt. Het kan energie geven om initiatieven en denkrichtingen van een nieuwe generatie zorgprofessionals te zien ontstaan. Maar natuurlijk is feedback onmisbaar. Tijdens deze open dag is er volop gelegenheid voor gesprek, inspiratie en ideeën.

Programmaonderdelen

  • Presentatie van werkvormen om de échte behoeften van mensen met dementie te achterhalen, ook als die dieper verborgen liggen.
  • Diverse creatieve workshops met beeld, muziek en beweging.
  • Stands met informatie over o.a. een ‘bril’ die mensen met dementie via Google Earth laat terugreizen naar hun geboorteplaats, de ‘mantelzorg-doos’ met inspiratie om samen te ontspannen of plezier te maken etc. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld op wijkniveau worden geleend.
  • Sessie ‘schrijf een brief aan uzelf met dementie’.
  • Presentaties van de Proeftuin Dementie Friesland en de Dementie Verhalenbank; wat gebeurt hier en waarom? Hoe staat het ervoor?
  • Informatie over de Sociale Benadering Dementie.
  • Verkoop van verhalenbundels met verhalen en citaten van mensen met dementie, hun mantelzorgers, zorgprofessionals en andere deskundigen.

Het uitgebreide programma vindt u op www.stenden.com/opendagdementie

Lectoraat Sociale Benadering Dementie

Het lectoraat Sociale Benadering bestaat uit twee lijnen; 1. ontwikkeling en toepassing van een sociale benadering bij mensen met dementie en hun omgeving en 2. vernieuwing van de ‘systeemkant’; herinrichting van het huidige zorgsysteem en ontschotting van de financiering ervan. De kosten gaan in de dementiezorg immers voor de baten uit (bijvoorbeeld door te investeren in goede thuiszorg wordt geld bespaard in verzorgings- en verpleeghuizen).

Anne-Mei The neemt als lector de toepassing van de sociale benadering voor haar rekening. Roelof Jonkers verzorgt als bestuursvoorzitter van KwadrantGroep (moeder van o.a. zorgorganisaties De Friese Wouden, Palet en Pasana Ouderenzorg) het deel over innovatie in organisatie en financiering van de zorg. De KwadrantGroep onderhoudt al jaren banden met Stenden Hogeschool om zo opleiding en praktijk in de zorg met elkaar te verbinden.

Anne-Mei The is cultureel antropoloog en heeft naam gemaakt als onderzoeker en schrijver van spraakmakende boeken over de langdurige zorg. In de afgelopen jaren is in het samenwerkingsverband tussen de KwadrantGroep en Anne-Mei The de ‘Sociale Benadering van Dementie’ ontwikkeld. Anne-Mei The is sinds juli 2012 bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en sinds 2015 lector bij Stenden Hogeschool.

Anne-Mei The en Roelof Jonkers zijn de initiatiefnemer van de Proeftuin Dementie Friesland en de landelijke Dementie Verhalenbank (dementieverhalenbank.nl) die in januari 2015 startten.

Geef een reactie