Eigen Kracht Centrale slaat de plank mis

In de nieuwe Jeugdwet staat dat gezinnen een plan mogen maken om hun problemen op te lossen. Maar de effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties (EK-c) zou eerst goed onderzocht moeten worden via gedegen onderzoek, vindt Peer Helm.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Op een onlangs gehouden bijeenkomst van de ‘European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions’ in de Portugese stad Porto. hield orthopedagoog Sharon Dijkstra, promovenda bij Universiteit van Amsterdam een presentatie. Zij vertelde bij die gelegenheid over de resultaten van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep dat zij met anderen had verricht. Dat onderzoek is inmiddels door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie gepubliceerd.

Uit dat onderzoek zou blijken dat het toepassen van EK-c niet minder, maar juist meer kindermishandeling en uithuisplaatsing tot gevolg heeft, of ten minste de risico’s daarop doet toenemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens Dijkstra gelegen in de omstandigheid dat het toepassen van EK-c snel ingrijpen uitstelt, gezinsleden niet te goeder trouw zijn of adequate hulpverlening ontwijken.

Lees hier verder

Geef een reactie