Eigen kwaliteitslabel voor sociaal werk

Sociaal Werk Nederland heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld voor de branche. Marije van der Meij, Projectleider kwaliteit en professionalisering bij Sociaal Werk Nederland: ‘Onze leden hebben aangegeven dat hier behoefte aan is omdat bestaande, branche overstijgende, kwaliteitskeurmerken zich vooral richten op processen en protocollen. Ons kwaliteitslabel is gebaseerd op waarden over professionalisering, vakmanschap, effect van dienstverlening en organisatie en toezicht.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Met dit kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen en op de organisaties waarmee ze samenwerken. Van der Meij: ‘Het is tot stand gekomen vanuit gedeelde waarden en de ambitie om altijd maximaal te presteren.’

Ware kwaliteit

Volgens Van der Meij is het voor een organisatie van belang om goede, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers in dienst te hebben. ‘Dat deel van de kwaliteit van een organisatie wordt met het kwaliteitslabel ook getoetst. Professionals zijn het kapitaal. Door hún kwaliteit te toetsen, halen we de ware kwaliteit naar boven in plaats van de papieren kwaliteit.’

Lees hier verder

Geef een reactie