Een eigen levenstestament maken?

Kan ik met mijn zoon samen een levenstestament opmaken, waarin ik hem machtig om namens mij financiële zaken te regelen en waarmee hij te zijner tijd mijn woning kan verkopen?

(Tekst: Geld en Recht)

Het is aantrekkelijk om zelf een levenstestament op te stellen, het levert u immers een besparing van meerdere honderden euro’s op. Maar wat als die zelf opgestelde volmacht, want dat is een levenstestament, niet de kracht heeft die hij zou moeten hebben? In dat geval staat uw zoon bij de bank en de notaris met lege handen. De bank of de notaris moeten namelijk zeker weten dat u de gevolgen van uw handelen kon overzien op het moment dat u uw zoon volmachtigde. Stelt de notaris een testament op, dan moet hij zich juist daarvan vergewissen. Bent u niet meer handelingsbekwaam volgens de notaris, dan maakt hij geen (levens)testament voor u. Die zekerheid is er bij een zelf, onderhands, opgesteld testament niet.

Lees hier verder

Geef een reactie