Eigen risico blijft komende jaren gelijk

Het eigen risico wordt de komende jaren bevroren op 385 euro. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat dit regelt.

(Tekst: Rijksoverheid)

De bevriezing van de eigen bijdrage is een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder deze wet zou het eigen risico de komende jaren meegroeien met de stijging van de zorgkosten. Deze maatregel van minister Bruins is onderdeel van een reeks van gerichte maatregelen om de stapeling van zorgkosten te voorkomen en voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar en betaalbaar te houden.

Stapeling van zorgkosten voorkomen.

Er worden enkele maatregelen genomen om de stapeling van de zorgkosten tegen te gaan:

  • Vermogensinkomensbijtelling voor WLZ gehalveerd naar 4%
  • Bevriezen van het eigen risico tot 2022 op € 385,-
  • Invoering vast abonnementstarief voor WMO (maximaal € 19,- per maand)

Het verplichte eigen risico is bevroren op € 385,-.

Geef een reactie