Ervaringsdeskundigen op pad met inspecteur

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of zij ervaringsdeskundigen kan betrekken bij het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg. Als proef gaan binnenkort bij twintig bezoeken dergelijke deskundigen mee met een inspecteur. Zij gaan op bezoek bij verpleeghuizen.

(Tekst: Patiëntenfederatie)

De proef loopt van februari tot eind juli 2017. Patiëntenfederatie Nederland werft voor de IGZ ervaren en deskundige mensen uit haar zorgpanel. De Patiëntenfederatie selecteert een aantal kandidaten, hieruit kiest de IGZ acht deelnemers.

Wat gaan de ervaringsdeskundigen doen?

De ervaringsdeskundigen krijgen enkele trainingsbijeenkomsten en bezoeken minimaal vier verpleeghuizen. Deze bezoeken duren ongeveer een halve dag. Tijdens de bezoeken observeren de deskundigen de woonomgeving. Ook praten ze met de bewoners. Na elk bezoek delen zij met de inspecteurs wat ze gezien en gehoord hebben. Aan het eind van de proef evalueert de IGZ samen met de deskundigen de proef.

 

Geef een reactie