Ethiek rondom toezichthoudende zorgdomotica

Toezichthoudende zorgdomotica – bewegingsmelders, mobiele alarmsystemen of polszenders – is een veelbelovende ontwikkeling, maar tegelijkertijd roept het gebruik ervan ethische vragen op. Willen we dit wel? In dit artikel een stappenplan om toezichthoudende domotica in de zorg toe te passen.

(Tekst: Zorginstellingen)

Bij elke patiënt bij wie toezichthoudende domotica overwogen wordt, zou de volgende checklist uit de Handreiking Toezichthoudende Domotica kunnen doorlopen.

Toezichthoudende zorgdomotica toepassen: 5 x ethiek
  • Visie van de zorgaanbieder op zorgdomotica

Voordat de zorgaanbieder toezichthoudende domotica t.b.v. de zorg aanschaft, heeft het management de taak om te beraden wat de zorgorganisatie beoogt met de domotica. Tegelijkertijd kan het management in overleg met medewerkers nagaan aan welke organisatorische voorwaarden voldaan moet worden en welke risico’s (voor de gehele organisatie en individueel per cliënt) eraan zijn verbonden. Tevens doet de organisatie er goed aan om een risicoanalyse te maken over de mogelijke feilen en tekortkomingen.

Lees hier verder

Geef een reactie