Europees telezorgprogramma van start

Start Europees telezorgprogramma voor chronisch zieken en ouderen

Een consortium van instellingen in vijf Europese regio’s, waaronder het UMCG in Noord-Nederland, start onder leiding van Philips een programma voor het ondersteunen van chronisch zieken en ouderen met zorg op afstand (telezorg). In dit driejarige zogenoemde ACT@Scale-programma worden gegevens, zoals behandelresultaten en zorgkosten,  van groepen patiënten met chronische ziekten en ouderen verzameld en geanalyseerd.

(Tekst: UMCG)

Doel is om ‘best practices’ voor telezorg voor patiëntgroepen te ontwikkelen, te testen en deze verder uit te rollen in Europa. Het UMCG heeft een belangrijke rol in de grootschalige analyse van de verzamelde Europese gegevens. Het gezamenlijk streven van het consortium is om in 2019 75.000 patiënten met telezorg  te ondersteunen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Denemarken.

Speciale telezorgprogramma’s voor Noord-Nederland

In de regio Noord-Nederland zijn speciale telezorgprogramma’s ontwikkeld voor patiënten met COPD, astma en chronisch hartfalen en voor ouderen. Zo kunnen patiënten met hartfalen bijvoorbeeld thuis zelf een aantal belangrijk metingen uitvoeren, zoals bloeddruk, gewicht, hartslag, en deze via een draadloze verbinding automatisch doorsturen naar de hartfalenverpleegkundig specialist in het ziekenhuis.

Doel van het ACT@Scale-programma is om de kwaliteit van deze telezorgprogramma’s te meten, alsook de (economische) gevolgen voor ziekenhuizen en patiënten. Deze inzichten zijn nodig voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor de zorg, waarbij verschillende typen zorgverleners, zoals huisarts en specialist, samen de verantwoordelijkheid voor en met een patiënt delen.

Lees hier verder

Geef een reactie