Extra geld tegen armoede vooral naar gemeenten

In 2017 trekt het kabinet € 100 miljoen extra uit voor maatregelen tegen armoede, zoals kleding en zwemles voor arme kinderen. Ook is er meer geld voor gemeenten voor schuldhulp en financiële steun bij armoede.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Meer kinderen uit arme gezinnen kunnen vanaf 2017 kleding, muziekinstrumenten of sportlessen krijgen. Het kabinet stelt hiervoor structureel een deel van de € 100 miljoen extra tegen armoede beschikbaar. De middelen gaan in natura naar de kinderen, zodat het goed terecht komt. Daarnaast gaat er € 7,5 miljoen naar gemeenten, waarmee zij achterstand onder ouderen met een bijstandsuitkering kunnen bestrijden.

Schuldhulpverlening en armoede

Van de 100 miljoen extra voor het beleid tegen financiële problemen en schulden gaat 90 miljoen euro naar gemeenten. Zij krijgen extra geld voor schuldhulpverlening en – financiële – ondersteuning bij armoedeproblematiek. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand of door regelingen te treffen met schuldeisers. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun inwoners te helpen met schuldhulpverlening.

Hoe kan de gemeente helpen bij een laag inkomen:

Lees hier verder

Geef een reactie