Familieraad GGZ Friesland zoekt nieuwe leden!

Een behandeling of opname bij GGZ Friesland is niet alleen voor de patiënt een ingrijpende gebeurtenis. Ook familie en naastbetrokkenen krijgen wat voor hun kiezen. Om de belangen van de familie en naasten te behartigen heeft GGZ Friesland een onafhankelijke Familieraad. Deze medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe leden.

(Tekst: GGZ Friesland)

Wie zorgt, praat mee! Dit is het motto van GGZ Friesland. De Familieraad zet zich in om de implementatie van het familiebeleid te bevorderen. Naast het behartigen van de collectieve belangen geeft de raad ook gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De raad voert structureel overleg met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en divisiedirecties. Tijdens deze overleggen wordt er bijvoorbeeld besproken of er met de familie kan worden samengewerkt bij de behandeling van een patiënt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Familieraad neem dan een kijkje op de website.

Heb je vragen over de vacature of heb je mogelijk een geschikte kandidaat gevonden, neem dan contact op met:

Mirjam Brauer ondersteuner van de Familieraad (ma t/m do van 9.00 tot 12.00). Telefoon: 058 284 98 31.

Geef een reactie