Familietaak of noodzakelijke zorg?

Sociaal professionals kennen de riedel: eerst kijken wat het eigen netwerk van iemand kan doen en pas daarna professionele hulp inzetten. Maar hoe kom je tot goede afspraken met dat netwerk? En zijn er taken die de familie sowieso hoort te doen? Familietaak?

(Tekst: Zorg en welzijn)

Neus, oren en kunstgebit schoonhouden, het toilet poetsen, medicijnen halen bij de apotheek, glas en papier wegbrengen, de lange haren uit vaders nek scheren. Onlangs uitte journalist Malou van Hintum in NRC Handelsblad haar verbazing over alle ‘familietaken’ die ze toebedeeld kreeg van de thuiszorg in de zorg voor haar 85-jarige vader. Het artikel leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Mag een thuiszorgorganisatie familie eigenlijk wel verplichten om bepaalde taken op zich te nemen?

Familietaak?

Staatssecretaris Van Rijn haastte zich te zeggen dat met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning familieleden niet verplicht kunnen worden om zorgtaken te vervullen. Per cliënt moet bekeken worden wat familie of vrienden kunnen doen. ‘Van Rijn heeft gelijk dat zorgtaken niet bij de familie liggen. Wij zijn verplicht de noodzakelijke zorg te leveren’, zegt Karin Schippers, regiomanager bij thuiszorgorganisatie Pantein. ‘Maar bijvoorbeeld het smeren van boterhammen en het halen van medicijnen vallen niet onder noodzakelijke zorg. Er zijn heel wat taken waar uiteindelijk de familie of het sociale netwerk verantwoordelijk voor zijn. Dus ja, familietaken zijn er wel degelijk.’

Lees hier verder

Geef een reactie