Financiële knelpunten dure medicijnen houden aan

Patiënten moeten soms wachten op een behandeling met dure medicijnen omdat het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nog onderhandelen over de kosten. Dat constateert de NZa in een halfjaarlijks onderzoek dat vrijdag naar de Kamer is gestuurd.

(Tekst: Zorgvisie)

‘Dat kan en mag niet betekenen dat patiënten medicatie niet tijdig krijgen’, aldus minister Schippers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet nu onderzoek naar de vraag of de verzekeraars wel voldoen aan hun zorgplicht als het gaat om de tijdige verstrekking van dure geneesmiddelen. In januari moet het onderzoek zijn afgerond.

Ontwikkelingen

De NZa heeft in haar Monitor ‘Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg’ gekeken naar de ontwikkelingen in 2015 en deels in 2016. De uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen. Afgezet tegen de totale omzet van de medisch-specialistische zorg is het aandeel van intramurale geneesmiddelen gestegen van 8,1 procent in 2014 tot 8,5 procent in 2015. De stijging is vooral toe te schrijven aan de introductie van nieuwe medicijnen en de toename van het aantal patiënten dat deze geneesmiddelen gebruikt.
Vorig jaar is in totaal 1,76 miljard euro uitgegeven aan add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.

Lees hier verder

Geef een reactie