Financiering palliatieve zorg in ziekenhuis hapert

Veel palliatieve zorg in ziekenhuizen wordt niet vergoed door hiaten in de bekostigingssystematiek. Een oplossing hiervoor gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2018 zoeken. Betrokkenen spreken hierover hun zorgen uit in het vaktijdschrift Medische Oncologie.

(Tekst: Zorgvisie)

Stervensbegeleiding wordt alleen maar binnen het DOT-systeem voor ziekenhuisfinanciering geplaatst als er geen sprake meer is van een “actieve behandeling” van de patiënt. In veel ziekenhuizen wordt als gevolg hiervan 40 tot 80 procent van de geleverde palliatieve zorg niet uitbetaald. De zorg aan niet-oncologische patiënten wordt zelfs helemaal niet vergoed.

Voorwaarden aan financiering

De voorwaarden die de NZa stelt aan de financiering van zorg aan mensen in de laatste levensfase, leiden in de praktijk tot problemen, zo blijkt uit het relaas van betrokkenen in Medische Oncologie. De grens tussen actieve behandeling en palliatieve zorg niet duidelijk.

Lees hier verder

Geef een reactie