Fipronil: de laatste updates

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde eind juli 2017 voor het eerst voor fipronil in bepaalde eieren. Sindsdien houdt zij een actuele lijst bij van eicodes met fipronil. Op 9 augustus kwam de NVWA met het laatste nieuws over ei in andere producten. De concentraties fipronil die tot nog toe zijn aangetroffen in producten waarin eieren zijn verwerkt, zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

(Tekst: Voedingscentrum)

Up-to-date lijst van eicodes en advies

Het advies geldt om witte eieren met de eicode 2-NL-4015502 niet te eten, omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. Consumenten wordt geadviseerd de eieren met de code 2-NL-4015502 weg te gooien.

Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronilgehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid (ADI) bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten. Volwassen kunnen deze eieren nog wel eten in normale hoeveelheden (2-3 eieren per week).

Kijk hier voor de meest actuele lijst met eicodes.

Geef een reactie