Ferd Crone: ingrijpen voor het te laat is

‘Die nieuwe wet: voer hem zo snel mogelijk in.’ Een hartekreet van Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Burgemeesters worden aangesproken door burgers die ten einde raad zijn en hulp zoeken voor een kind of ouder die zorg mijdt. De nieuwe Wet verplichte ggz biedt mogelijkheden om in te grijpen voor het te laat is. Dat schrijft Yvette Bommeljé in Sociaal Bestek.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Rondetafel van de Tweede Kamer

Crone sprak eind oktober als voorzitter van de G32, het netwerk van 38 (middel)grote Nederlandse steden, en als burgemeester op de rondetafel van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wet stelt dat de colleges van burgemeesters en wethouders een zorgmachtiging kunnen krijgen via een rechter waarmee ze verplicht zijn om zorg te leveren. Ook kunnen burgemeesters dankzij de nieuwe wet onder bepaalde voorwaarden crisismaatregelen rond een persoon treffen en een observatiemaatregel nemen om een persoon op te laten nemen.

Lees hier verder

 

Geef een reactie