Friese ouders tevreden over gezondheid kind

(Tekst: persbericht)

97% van de Friese ouders vindt dat hun kind goed gezond is. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 4-12, een onderzoek dat GGD Fryslân in 2015 heeft gedaan om een beeld te krijgen van de gezondheid van Friese kinderen van 4-12 jaar.

Ruim 9000 deelnemers

De ouders/verzorgers van 9.125 kinderen van 4-12 jaar in Fryslân hebben in 2015 meegedaan aan dit online onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar de gezondheid van het kind en aspecten die gezondheid beïnvloeden, zoals leefstijl en woonomgeving. Het is de eerste keer dat GGD Fryslân op deze manier informatie heeft verzameld over de Friese kinderen van 4-12 jaar.

De onderzoeksresultaten

  • Gezondheid

97% van de Friese ouders vindt de gezondheid van hun kind goed. 20% van de Friese kinderen heeft een chronische aandoening die is vastgesteld door een arts. 4% van de kinderen wordt hierdoor in sterke mate beperkt, 14% in lichte mate. Ruim twee derde van de kinderen heeft een gezond gewicht. 11% van de kinderen is te zwaar.

  • Voeding en bewegen

97% van de kinderen ontbijt elke dag. Bijna twee derde van de kinderen eet dagelijks fruit. Ruim een derde eet elke dag groente. 70% drinkt gemiddeld 2 glazen suikerhoudende drank per dag; 39% drinkt dagelijks 2 glazen water. Bijna alle Friese kinderen (98%) bewegen in hun vrije tijd. Ruim twee derde van de kinderen gaat elke dag lopend of fietsend naar school. 82% sport wekelijks.

  • Social media

29% van de Friese kinderen is actief op social media. Wat zij daarop doen wordt door bijna alle ouders gevolgd (96%). 81% van de ouders heeft hierover afspraken gemaakt met hun kind van 8-12 jaar.

  • Pesten en psychosociale gezondheid

Bijna een derde van de Friese kinderen wordt gepest. 36% van de kinderen heeft moeite met het maken van vrienden. 6% van de ouders vindt dat hun kind niet weerbaar genoeg is. 8% van de Friese kinderen heeft milde psychosociale problemen; ook 8% heeft matig-ernstige psychosociale problemen.

  • Alcohol & roken

27% van de alcohol drinkende ouders houdt geen rekening met hun drinkgedrag in bijzijn van kinderen. Zo’n 5% van de rokende ouders houdt wat betreft het roken geen rekening met de aanwezigheid van kinderen. In bijna een op de tien gezinnen wordt in huis gerookt.

  • Opvoeding

Bijna alle ouders (98%) zijn tevreden over de opvoeding die zij aan hun kind geven. Als zij zich zorgen maken over hun kind, vragen zij vooral advies aan familie en vrienden (68%) en op de tweede plaats aan professionals (35%).

Alle onderzoeksresultaten van de Gezondheidsmonitor 4-12 zijn te vinden op www.ggdfryslan.nl/cijfers.

Basis voor gezondheidsbeleid

Het is de taak van GGD Fryslân om regelmatig gezondheidsonderzoeken onder de Friese inwoners te houden. Het doel van de onderzoeken is inzicht verkrijgen in de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. Gemeenten gebruiken deze informatie om beleid te maken en activiteiten uit te voeren die de gezondheid en het welzijn van de Friese bevolking verbeteren. De resultaten van de Gezondheidsmonitor 4-12 zijn tot op wijk- en gebiedsniveau uit te splitsen voor elke gemeente.

Geef een reactie