Garandeer huisartsenzorg voor mensen met een beperking

Voorkom dat duizenden mensen met een beperking verstoken blijven van noodzakelijke huisartsenzorg, is de oproep aan ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins (VWS) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in).

(Tekst: Ieder(IN))

Steeds meer huisartsen en huisartsenposten zien er vanaf om algemene medische zorg te bieden aan mensen met een beperking die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz). Artsen zeggen dat ze niet toegerust zijn om deze patiënten, die complexe zorg nodig hebben, te helpen.

Huisartsenzorg voor 70.000 kwetsbare mensen met beperkingen komt hierdoor in gevaar. Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn niet opgeleid om die specifieke zorg te leveren. Dit maakt noodzakelijk dat huisartsen ook voor deze mensen beschikbaar moeten zijn.

Het manifest, brief en factsheet huisartsenzorg staan hieronder.

RTL-nieuws: Geen huisarts voor duizenden mensen met een beperking

Geef een reactie