Gebruik van Wmo-voorzieningen stijgt

Meer mensen doen een beroep op Wmo-voorzieningen in het sociaal domein. Dat blijkt uit cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Naarmate de gemeente groter is, neemt het beroep op voorzieningen toe.

(Tekst: Zorg en welzijn)

n 2015 deden 5,5 mensen op de 1000 inwoners een beroep op een voorziening in het sociaal domein. In 2016 was dat aantal gestegen naar 6,6 mensen op de 1000. Dat meldt Binnenlands Bestuur op haar website. De cijfers komen van de  Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, die vanaf 2015 elk half jaar wordt opgemaakt door van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten op basis van door de gemeenten zelf aangeleverde gegevens.

Huishoudelijke hulp

Volgens de onderzoekster van KING, Maya Fiolet, bepalen geslacht, leeftijd en inwoneraantal voor een groot deel of er in een gemeente een groter beroep op voorzieningen wordt gedaan.

Lees hier verder

Geef een reactie