Geen bewijs voor effect e-training bij angst en depressie

Er is geen bewijs dat online cognitieve training (ook wel e-training genoemd) effectief is bij jongeren die een angststoornis hebben of depressief zijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Leone de Voogd, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

(Tekst: Zorgvisie)

Voor het onderzoek vergeleek De Voogd verschillende e-trainingen voor jongeren met een angststoornis en depressie met elkaar en met een placebo-training. Het ging daarbij om de CBM-A training, gericht op de aandachtsbias, de CMB-I training die gericht is op interpretatiebasis en een emotionele-werkgeheugentraining. De Voogd wilde er door haar onderzoek achter komen of het trainen van aandacht voor positieve emoties klachten kan voorkomen of ze kan verminderen.

Effecten e-training

Uit de resultaten blijkt dat de trainingen er inderdaad toe leiden dat jongeren meer aandacht hebben voor positieve emoties. Daarbij namen angst en depressieve klachten met behulp van de e-hulp af. Maar De Voogd bemerkte ook dat de effecten bij jongeren die de online training kregen niet sterker waren dan die bij jongeren die de training niet kregen.

Lees hier verder

Geef een reactie