Geen bewijs voor tumoren door mobiel bellen

Het is niet bewezen dat vaak en lang mobiel bellen leidt tot tumoren in het hoofd. Een verband tussen veel en lang mobiel bellen en een verhoogd risico op tumoren in het hoofd is niet bewezen, maar kan ook niet volledig worden uitgesloten.

(Tekst: Zorgkrant)

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies dat woensdag 1 juni uitkwam uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.

De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan radiofrequente velden nauwlettend. Voor dit advies heeft de raad zowel de epidemiologische als de dierexperimentele gegevens op systematische wijze geanalyseerd en heeft daarbij ook nadrukkelijk de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen. Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.

Lees hier verder

Geef een reactie