Geen Kamerdebat over Wmo-geld gemeenten

(Tekst: WMO-Magazine)

Er komt geen apart debat met staatssecretaris Van Rijn over het overgebleven geld in het Wmo-budget van gemeenten. SP en CDA willen wel, maar volgens de andere partijen komt de kwestie binnenkort aan de orde in een regulier overleg.

SP-Kamerlid Renske Leijten wilde met een debat meer inzicht krijgen in de besteding van de zorgbudgetten van de gemeenten, maar D66 vindt een discussie hierover te voorbarig en vindt het te vroeg om over het geld te discussiëren of erover te oordelen. Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp is er nog te veel onduidelijkheid, ook omdat gemeenten veel facturen uit 2015 nog niet hebben ontvangen.

Denken in potjes inzake Wmo-geld

Gemeenten moeten ruimte krijgen om te schuiven met hun budgetten binnen de gedecentraliseerde taken, zegt Bergkamp in Binnenlands Bestuur. ‘We moeten niet denken in potjes. Geld dat over is op de Wmo (Wmo-geld) moeten gemeenten kunnen overhevelen naar de jeugdzorg, mochten daar tekorten zijn,’ zegt Bergkamp.

Lees hier verder

Geef een reactie