Geen risico op legionellabesmetting aangetoond

Het MCL heeft de afgelopen dagen onderzoek laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van legionella in de waterleiding, na werkzaamheden. Een onderzoek met een DNA-sneltest wees op de mogelijke aanwezigheid van legionella in een warmwaterleiding. Dat was bijzonder onverwacht, want de legionellabacterie overleeft niet in water van meer dan 60 graden.

(Tekst: MCL)

Het MCL heeft direct alle mogelijke maatregelen getroffen, waaronder het afsluiten van douches en het plaatsen van legionellafilters in douchekoppen.

Uit kweekonderzoek door een extern laboratorium is nu gebleken dat er geen levende legionella in het warmwater is aangetoond. Er zijn op de plaats waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden geen punten aangetroffen die risico inhielden voor legionellabesmetting van medewerkers of patiënten.

Op één plaats is in een warmwatertappunt wél legionella aangetroffen. Dit tappunt staat los van de punten waar eerder onderzoek is gedaan. Er is echter geen risico voor patiënten of medewerkers te verwachten; het betreft hier geen douche. Alleen bij verneveling van water, bijvoorbeeld bij douchen, is er risico op besmetting. Het MCL neemt bij dit tappunt maatregelen om de besmetting op te heffen. Om volledige zekerheid te waarborgen worden de waterleidingen in een deel van het gebouw gereinigd.

Geef een reactie