Gegevensuitwisseling zorgverleners en apothekers slecht

Systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen apotheken en zorgverleners zijn slecht aan elkaar gekoppeld. Dat is een van de conclusies uit een groot onderzoek van Nictiz over e-health bij apothekers. Het blijkt dat in 99 procent van de apotheken nog regelmatig de fax wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling met zorgverleners.

(Tekst: Zorgvisie)

Het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, Nictiz, presenteert deze week samen met KNMP en NVZA een onderzoek onder 122 openbare apothekers en 17 poliklinische apothekers. Uit dit onderzoek ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ blijkt onder andere dat het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens nog nauwelijks plaatsvindt tussen apothekers en thuiszorgorganisaties (4 procent), apothekers en medisch specialisten in ziekenhuizen (8 procent) en  apothekers en  laboratoria (13 procent). Gegevensuitwisseling vindt wel volop plaats met huisartspraktijken (96 procent) en ander apotheken.

Medicatiefouten

Er ontstaan risico’s op medicatiefouten als bijvoorbeeld faxen met medicatiegegevens met de hand worden overgetikt in de systemen van apothekers. Een foutje ligt hier al snel op de loer. Het zou veiliger zijn wanneer er volledige online gegevensuitwisseling plaatsvond tussen alle partijen in de zorg.

Lees hier verder

Geef een reactie