Het geheim van korte lijnen

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Bij grote publieke dienstverleningsorganisaties gaat het niet om personen, maar om procedures. Voor sociale professionals zijn dat vaak frustrerende barrières. Terwijl de oplossing voor de hand ligt: meedecentraliseren!

Toen men in 2008 in Enschede als een van de eerste gemeenten in Nederland met het idee speelde om in de Vogelaarwijk Velve Lindenhof een sociaal wijkteam te starten dat in de wijk kordaat en krachtig zou kunnen opereren, leek het de initiatiefnemers verstandig om de betreffende wijkcoaches eerst bekend te maken met de werkwijzen van alle vormen van dienstverlening waar de wijkbewoners mee te maken kregen. Dus snuffelden de professionals voordat zij in de wijk neerstreken bij de Dienst Werk & Inkomen, de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de GGD en nog wat van die instellingen die de nodige wijkbewoners in hun caseload hadden staan. Dat leverde niet alleen veel praktisch inzicht op in de werkzaamheden van deze instellingen, maar – misschien nog wel belangrijker – vooral de nodige 06-nummers. De dienstverleners vonden het niet alleen leuk om over hun werk te vertellen, maar zeiden zonder uitzondering: nou ja, als je iets hebt waarmee je vastloopt of als je meer wilt weten kun je me altijd bellen.

Korte lijnen

Het is het geheim van de korte lijnen. Iedereen kent het, maar het wordt eigenlijk zelden expliciet genoemd als een van de succesfactoren van sociale professionals, laat staan dat er ook bewust iets mee gedaan wordt. Toch kan met gerust hart worden aangenomen dat naarmate een sociaal wijkteam beschikt over een rijkere hoeveelheid korte lijnen met mensen in instanties die wat voor bewoners kunnen betekenen dat zij effectiever zullen opereren. Persoonlijke contacten maakt het werk van sociale professionals minder procedureel. In een dringende situatie zijn ze minder afhankelijk van een formulier of van de wachttijd voor een loket, maar kunnen zij voor raad en daad snel terecht bij een bekende collega aan de andere kant van de lijn. Dat scheelt tijd, en stelt ze in staat om meer te improviseren omdat zij in een wat informelere sfeer makkelijker de ruimte kunnen benutten die er nu eenmaal altijd te vinden is rondom regels en procedures.

Lees hier verder

Geef een reactie