Geluksstofje maakt mensen onvriendelijker

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Het geluksstofje serotonine verbetert weliswaar de stemming, maar sommige mensen worden er ook onvriendelijker van. Wat betekent dit geheel onverwachte gedrag van sarcasme en gevit voor de serotinegebruiker en z’n huisgenoten?

We praten graag met mensen die ons energie geven, die ons een goed gevoel geven. Maar hoe zit dat met die collega die altijd negatief is en kritiek heeft op anderen? Je kunt je voorstellen dat terugkerende negatieve sociale contacten na verloop van tijd je humeur, en dat van anderen, kunnen verslechteren. Het kan leiden tot stress in relaties met anderen, minder steun van anderen, eenzaamheid en uiteindelijk zelfs bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van een depressie.

Ze praten langzaam en met veel negatieve woorden

Mensen met een depressie hebben vaak problemen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Ze ervaren weinig controle over hun sociale leven. Zij tonen vaak minder empathie (Schreiter et al., 2013), waardoor ze in gesprekken mogelijk minder begrip hebben voor de gevoelens van anderen. Bovendien hebben depressieve mensen de neiging om weinig positief sociaal gedrag te vertonen. Ze praten bijvoorbeeld langzaam en met veel negatieve woorden. Dergelijk gedrag kan ervoor zorgen dat depressieve mensen minder positieve reacties uit hun sociale omgeving krijgen (Segrin, 2000). Daarnaast laten studies zien dat ze in gesprekken andermans houdingen en bewegingen minder nabootsen dan niet-depressieve personen, terwijl dat een pro-sociale functie heeft.

Tijdelijk wat minder heeft weinig effect

Alle soorten van gedrag, inclusief sociaal gedrag, worden gereguleerd door stofjes en processen in de hersenen. Tijdens mijn promotieonderzoek bestudeerde ik hoe een van deze stoffen, serotonine, sociaal gedrag en stemming reguleert bij mensen met een verhoogd risico op depressie. Depressie wordt vaak geassocieerd met een verlaagde beschikbaarheid van serotonine. De stof maakt de verwerking van sociale en emotionele informatie mogelijk (Albert et al., 2012). Vermindering ervan kan een negatief effect hebben op hoe we ons gedragen en voelen in contacten met anderen. Omgekeerd zou een toename van serotonine een positieve uitwerking op sociale interacties moeten hebben.

Lees hier verder

Geef een reactie