Gemeente Leeuwarden heeft zaken niet op orde

Gemeente Leeuwarden heeft zijn zaakjes niet op orde. Dus krijgen vele ouders/verzorgers van kinderen die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet een brief thuis.

(Tekst: Facebookpagina KidsZorgCoach)

Of wij binnen 14 dagen even het volgende een kopie van willen gaan inleveren:

* toekenningsbeschikking
* alle pgb-budgetplannen
* alle indicaties vanaf 1 januari 2015
* zwaarwegend advies sociale wijkteam
* ondersteuningsplannen / plan van aanpak per zorgverlener
* zorgovereenkomst(en) per zorgaanbieder
* facturen
* declaraties/urenbriefjes

Dit geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot heden.

En als het deze documenten voor het vooronderzoek niet voldoende zal gaan opleveren, willen ze de kinderen zonder hun hulpverleners zelf gaan bevragen. Dit noemen ze het afnemen van een interview met de budgethouders. Het zal nog bekeken moeten worden of dit op stadkantoor /-huis gebeuren of bij de kinderen thuis.

Jawel lezers van deze blog. Omdat er in het verleden is gefraudeerd is, moeten de hardwerkende zorgende ouders / verzorgers nog maar even extra werk doen.

Te weten dat in 2015 de gemeente Leeuwarden helemaal niet klaar was voor deze decentralisatie van de zorg. Dat er een aparte stichting Amaryllis in het leven werd geroepen die nog 1 jaar lang ondersteuning moest hebben van werkers uit de vm Jeugdzorg om de indicaties te onderbouwen met een zwaarwegend advies, welke heden ten dage verkort is naar een 4 vragen-formulier en dus alweer is verdwenen uit het beeld van de gemeente i.v.m. buiziging op de Jeugdwet. Te hoge kostenpost voor de Gemeente is arbeidskracht.

Dus de ouders die zorg hebben ontvangen voor hun kinderen uit de Jeugdwet waren ten tijde van aanvraag en toewijzing al de ‘sjaak’ om met bewijsstukken van specialisten te gaan komen, moet je nu 2,5 jaar later nog de ambtenarij overtuigen dat jij PGB zou moeten houden voor je kinderen die zorg nodig hebben. Want.. ja dat staat in de wet.

Nader informatie te hebben opvraagd bij de Gemeente. Volgens bestuurlijke wetgeving mogen de gemeente bij de burger gaat eisen dat men in 2 weken alles aanlevert, maar als wij de burger iets van de overheid willen vragen, dient daar sowieso 6 weken dit te mogen onderzoeken en indien gewenst / nodig dan mag de overheid dit nog eens verdagen met 6 weken.
Krom hè? Wij, burgers moeten iets opleveren in de 2 weken tijd.

Het zijn er 100 kinderen die er zgn willekeurig uit de stapel van de Jeugdwet-kinderen getrokken. Dus op de vraag wanneer die overige budgethouders worden gecontroleerd. Elk jaar 100 kinderen mevrouw. Volgens de zorgwet dient de controle op rechtmatig gebruik van de zorggeld elke 3 jaar een toetsing te hebben van een periode van 3 maand.

Gemeente Leeuwarden vraagt nu een verantwoordelijk voor 30 maand (tienvoudige duur van periode dan die de zorgkantoor handteerd).

Een troost lieve zorgouders van kinderen uit de Jeugdwet in Leeuwarden, overige gemeentes in Nederland die hun eigen administratie niet op orde hebben moeten er ook aan gelden.

Op de foto’s is het heel duidelijk dat bijgevoegde documenten niet in die kleine *piep* envelop past welke de gemeente Leeuwarden mee heeft gestuurd.

Maar een declaratiebon voor gemaakte onkosten wordt niet meegestuurd lieve lezers.

Dit…. dit alles heet dus liefde (en zorg) voor je kind!!

Geef een reactie