Gemeente wil brede professional in wijkteam

Gemeente wil brede professional in wijkteam. Bijna 88 procent van de gemeenten werkt met het sociaal wijkteam. De meeste gemeenten kiezen ervoor te werken met brede integrale teams. Het wijkteam vervult dan zeer diverse taken, van een eenvoudige aanvraag voor een rollator tot zeer complexe vragen in gezinnen met veel moeilijke problemen.

(Tekst: Zorg & welzijn)

Het probleem is dat wijkteams niet toekomen aan belangrijk werk zoals outreachend werken, vroegsignalering en werken met informele netwerken en buurthulp.

Sociaal wijkteam

Dat blijkt uit de peiling: ‘Sociale wijkteams in beeld’ van Movisie. 234 Gemeenten hebben meegedaan aan het onderzoek. Het sociale wijkteam heeft vaste voet aan de grond gekregen in het overgrote deel van de gemeenten. 12 Procent van de gemeenten heeft geen wijkteam. ‘Deze gemeenten geven aan dat ze al dichtbij de burgers en laagdrempelig werken’, zegt Silke van Arum, die het onderzoek leidt naar de stand van zaken van de sociale wijkteams in de gemeenten.

Lees hier verder

Geef een reactie