Gemeenten tegen aanpassing Participatiewet

Gemeenten fel gekant tegen aanpassing Participatiewet.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hekelt op haar website de geplande aanpassing van de Participatiewet door het kabinet. Door de aanpassingen worden gemeenten volgens de VNG verplicht om beschut werk in te voeren.

(Tekst: Zorgvisie)

Volgens de VNG bekent de aanpassing van de Participatiewet feitelijk dat het kabinet de bekritiseerde regeling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) weer opnieuw invoert. ‘Met het voorstel voor verplicht beschut werk gaat het kabinet lijnrecht in tegen de eigen uitgangspunten van de Participatiewet. De Participatiewet is bedoeld om mensen een stap te laten maken naar zo regulier mogelijk werk. Beschut werk is geen regulier werk.’

Schotten

Het conceptwetsvoorstel strookt volgens de gemeenten ook niet met de bestuurlijke afspraak tussen staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeenten om met een samenhangend pakket aan aanpassingen te komen. ‘Met de invoering van de Participatiewet hebben werkzoekenden en werkgevers te maken met één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar met de voorgestelde wetswijziging worden er weer schotten gezet die leiden tot verschillende subregelingen. Allemaal met eigen voorwaarden, condities en concurrentie tussen verschillende doelgroepen. En feitelijk wordt ook de Wsw, versie 2.0, weer ingevoerd. Gemeenten zijn vanaf de start van de Participatiewet op zoek gegaan naar manieren om mensen zo gericht mogelijk te activeren. Onder andere met loonkostensubsidies en werkplekaanpassing. Pas als dat allemaal niet mogelijk is gaan gemeenten op zoek naar plekken waar veel begeleiding is of een aangepaste omgeving.’

Lees hier verder

Geef een reactie