Gemeenten bewaren overschotten voor sociaal domein

Gemeenten willen de overschotten op de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet uitgeven in het sociaal domein. Dat blijkt uit het rapport ‘Het verhaal achter onder- en overbesteding in het sociaal domein 2015’.

(Tekst: Zorgvisie)

Het rapport is door Significant gemaakt in opdracht van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) gemaakt. Om er achter te komen hoe gemeenten sinds de decentralisatie zijn omgegaan met financiële kaders, sturing en realisatie in het sociaal domein kregen dertien gemeenten hier vragen over.

Onderzoek overschotten sociaal domein

Uit de antwoorden blijkt dat gemeenten de overschotten die vorig jaar zijn ontstaan nu reserveren voor uitgaven in het sociaal domein. Vorig jaar bleef er in totaal 310 miljoen euro van het Wmo-budget over. Gemeenten verwachten volgens de onderzoekers van Significant niet dat dit soort overschotten structureel zullen zijn. In het eerste jaar na de decentralisatie was er volgens het rapport nog te weinig inzicht in en onzekerheid over onder meer de kosten van het beleid. ‘In de loop van 2015 verkeerden veel gemeenten in het ongewisse over de bestedingen in het sociaal domein. Pas in de loop van 2016 hebben gemeenten meer en betere informatie ter beschikking.’

Lees hier verder

Geef een reactie