Gemeenten blijven pgb-trekkingsrecht uitvoeren

Gemeenten blijven het pgb-trekkingsrecht (Jeugdhulp en Wmo) collectief uitvoeren, voorlopig bij de SVB. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn (VWS), ZN, Per Saldo en de VNG besloten in een bestuurlijk overleg op 28 september.

(Tekst: VNG)

De komende weken wordt verkend of het portaal voor budgethouders door de SVB kan worden ontwikkeld. Ook wordt er geïnvesteerd in de ICT bij de SVB.

Besluiten

De volgende besluiten zijn genomen:

 • Portaal
  Het ontwikkelen van een nieuw portaal waarmee de budgethouder regie kan voeren op zijn/haar budget is op korte termijn alleen mogelijk als de SVB het portaal ontwikkelt. Als een andere partij dit zou doen is daarvoor een wetswijziging nodig. Om het proces niet nodeloos te vertragen, heeft de VNG ingestemd met de keuze om te verkennen of het portaal onder beheer van de SVB met expertise van verstrekkers en Per Saldo (de zogenaamde inbestedingsvariant) kan worden ontwikkeld. Inzet is dat zo snel verbetering voor de budgethouder optreedt.
 • Investeringen SVB
  Besloten is dat wordt geïnvesteerd in de ICT bij de SVB. Een deel van de ICT-verbeteringen wordt spoedig gestart, eind oktober wordt over een ander deel een besluit genomen.
 • Uitvoeringskosten SVB
  De begroting 2017 van de SVB voor de uitvoeringskosten van het pgb is vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage aan deze begroting is al eerder voor 2017 geraamd op € 35,1 mln. Eerder is al afgesproken dat VWS de meerjarige (ICT-)investeringen voor het portaal en de SVB bekostigt.
 • Coulance
  Om een rechtmatig proces te realiseren dienen controles op declaraties volledig te worden uitgevoerd. Op dit moment is nog sprake van coulance. Afgesproken is dat de voorbereidingen voor het aanzetten van alle controles onverminderd door blijven gaan en dat deze per 1 november worden aangezet.
VNG-commissie

De VNG-commissie Gezondheid & Welzijn besloot begin september om als gemeenten de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht collectief uit te blijven voeren. De besluiten van het bestuurlijk overleg van 28 september zijn in lijn met het standpunt van de commissie G&W.

Meer informatie

Geef een reactie