Gemeenten falen in aanbieden informatie eigen bijdrage

Burgers krijgen nauwelijks of geen informatie van hun gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dit concludeert de Nationale ombudsman (foto) in het rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’.

(Tekst: WMO Magazine)

De ombudsman noemt de eigen bijdrage-regeling in de Wmo ‘tegenstrijdig’. Ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Er wordt van burgers verwacht dat zij zelf actief keuzes maken, maar de informatie die daarvoor nodig is, kan door gemeenten niet altijd worden gegeven.’

Klachten en signalen over eigen bijdrage

Aanleiding voor het onderzoek waren de vele klachten en signalen die de Nationale ombudsman direct of via de vereniging voor budgethouders Per Saldo ontving. De ombudsman stelde de 282 bij hem aangesloten gemeenten vragen over de manier waarop zij hun inwoners informeren over de kosten.

Lees hier verder

Geef een reactie