‘Gemeenten, investeer in preventie huiselijk geweld’

Huiselijk geweld kost de overheid naar schatting jaarlijks 280 miljoen euro. De kosten van kindermishandeling worden volgens een eerder onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar. Bekend is dat deze ingrijpende vorm van geweld van generatie op generatie doorgegeven wordt. Gemeenten kunnen dus miljoenen besparen door huiselijk geweld te voorkomen. De vicieuze cirkel kan namelijk wel degelijk doorbroken worden, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Atria.

(Tekst: Binnenlands Bestuur)

Best practices

De instituten komen vandaag met een rapport over best practices die ze vanuit vijf Europese landen hebben verzameld. Ook gaat de projectgroep bij gemeenten langs om  te discussiëren hoe die kennis vertaald kan worden in effectief gemeentelijk preventiebeleid. De aanpak heeft voor een deel zijn nut al bewezen vertelt onderzoeker Eliane Smits van het Verwey-Jonker Instituut. ‘In Spanje bijvoorbeeld, zijn ze al een stuk verder, daar hebben ze wetgeving en beleid gericht op de 3P’s, ‘vertelt de onderzoeker. ‘ Dat staat voor prevention, punishment and protection. Overheden zijn dat verplicht volgens het Verdrag van Istanbul. De overheid is daar actief bezig met beleid om het geweld binnen gezinnen te voorkomen. Er is veel voorlichting op school en zelfs bedrijven organiseren daar preventiecursussen over huiselijk geweld voor hun personeel.’

Een op de vier à vijf gezinnen

‘De gegevens zijn niet exact bekend, maar een op de vier à vijf gezinnen heeft te maken met huiselijk geweld’,  vertelt Reneé Römkens van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. ‘En dat zijn nog voorzichtige cijfers, er wordt ook wel vermoed dat het om één op de drie gezinnen gaat die ooit te maken hebben gehad met geweld.’

Lees hier verder

Geef een reactie