Gemeenten krijgen pgb-voorschotten teruggestort

Gemeenten krijgen de pgb-voorschotten terug die zij aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben overgemaakt voor de uitbetaling van pgb’s. Dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen met het Rijk.

(Tekst: Zorgvisie)

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wilde in eerste instantie de voorschotten afromen, nadat bleek dat gemeenten minder geld aan het pgb hebben uitgegeven dan verwacht.

Toen de betaling van pgb’s door de SVB vorig in 2014 vastliep, hebben gemeenten voorschotten betaald aan de SVB zodat de bank toch snel budgethouders kon betalen. Deze week is afgesproken dat de voorschotten die in 2014 niet zijn uitgegeven, teruggestort worden in de gemeentekas. Het zou om een bedrag gaan van ten minste 120 miljoen euro . De VNG schrijft dat staatssecretaris Martin van Rijn dit bedrag in eerste instantie wilde afromen voor de staatskas, omdat er sprake is van ‘onderbesteding’ op pgb’s door gemeenten.

Lees hier verder

Geef een reactie