Gemeenten publiceren (zeer) positieve cijfers

Afgelopen weken stonden de kranten er bol van: gemeenten houden fors budget over op de Wmo. Het zou gaan om in totaal 310 miljoen euro. Inmiddels druppelen de cijfers binnen van diverse gemeenten, en ze houden inderdaad allemaal geld over.

(Tekst: WMO Magazine)

Cijfers Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een overschot van 2,6 miljoen euro, met name veroorzaakt door minder uitgaven aan Wmo-voorzieningen. Ten opzichte van de begroting heeft Súdwest-Fryslân 200.000 euro overgehouden op Huishoudelijke Hulp. Daarnaast heeft de gemeente 1,5 miljoen euro van het Rijk ontvangen voor de Himmelsjekregeling waarbij inwoners met korting extra zorg konden inkopen. Omdat in Súdwest-Fryslân de Huishoudelijke Hulp niet volledig is wegbezuinigd en er nog steeds gemiddeld 2,5 uur beschikbaar is, is er niet veel gebruik gemaakt van die regeling. In totaal is 2,6 miljoen euro niet uitgegeven.

Molenwaard

De gemeente Molenwaard heeft geld overgehouden in 2015. Het gaat om een bedrag van 975.000 euro overschot op de Wmo, 248.000 euro overschot op de jeugdhulp, maar een tekort van 122.000 euro op de Participatiewet. De overschotten worden vooral verklaard doordat de gemeente bij het opstellen van de begroting niet beschikte over de juiste gegevens en ervaringscijfers van het Zorgkantoor. Met de jaarrekening en de kadernota, die eind juni in de raad worden behandeld, komt het college met een nadere analyse van de budgetten. Daarnaast wil zij dan ook een investeringsprogramma presenteren om de budgetten die over zijn zo goed mogelijk te investeren in het sociaal domein. ‘Dit zonder de kracht van de samenleving, die in Molenwaard zo sterk aanwezig is, teniet te doen.’ De nadruk van het investeringsprogramma ligt vooral op preventie, vroegsignalering en het verder versterken van de structuren en netwerken in de samenleving.

Lees hier verder

Geef een reactie