Gemeenten sturen gehandicapten door naar Wlz

Gemeenten willen mensen met een verstandelijke beperking pas begeleiding geven als zij een afwijzing van het CIZ hebben gehad. Niet uit kwade opzet, maar vanwege onwennigheid. Dat verklaart volgens de VGN deels de toename van het aantal gehandicapten in de Wet langdurige zorg.

(Tekst: Zorgvisie)

Het aantal gehandicapten in de Wlz neemt toe, zo bleek onlangs uit de tussenrapportage Wlz. Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg is met 5,3 procent gestegen. Waren er op 1 januari 2015 nog 110.700 cliënten, op 1 april 2016 waren dat er 116.600. Er is vooral een toename van het aantal mensen met een verstandelijke beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft desgevraagd een verklaring.

Wmo schiet tekort

De VGN ziet de stijging bij mensen die al een AWBZ-indicatie hadden en bij de nieuwe instroom van cliënten. Onder het oude AWBZ-regime was een groep verstandelijk gehandicapten die er met veel moeite in slaagde om thuis te blijven wonen. Met inzet van veel mantelzorg en intensieve begeleiding aan huis lukte dat. Bij de invoering van de Wlz kwam deze groep van circa 13.000 gehandicapten op het bordje van gemeenten. Maar een groot deel van deze groep meldt zich nu alsnog bij de Wlz.

Lees hier verder

Geef een reactie