Gemeenten tevreden over sociale wijkteams

Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale wijkteams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83 procent, over een of meer (wijk)teams te beschikken. 78 procent is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie.

(Tekst: Movisie)

De meest voorkomende doelstelling van de wijkteams is (toegang tot) maatwerk. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met complexe problemen.

De resultaten staan in het rapport ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’ van kennisinstituut Movisie. Het dominante doel van de (wijk)teams wordt steeds meer het bieden van passende zorg en ondersteuning op maat, direct toegankelijk voor de individuele burgers. Minder gemeenten dan voorheen zien taken die niet op individuele hulpvragen gericht zijn (preventie, vroegsignalering, outreachend werken) als een kerntaak van het (wijk)team.

Werk en inkomen

Taken op het gebied van werk en inkomen maken in iets minder dan de helft van de gemeenten deel uit van het wijkteam. Sinds de eerste wijkteam-meting is er sprake van een langzame maar wel doorgaande daling. Eenzelfde daling zien we ook bij de medewerkers van de Dienst werk en inkomen, die steeds minder vaak deelnemen aan het (wijk)team.

Lees hier verder

Geef een reactie