Gemeenten voeren ggz slecht uit

Gemeenten moeten volgens GGZ Nederland veel meer geld uitgeven aan de nieuwe zorgtaken waarvoor zij sinds 2015 verantwoordelijk zijn. Er is nu nauwelijks aandacht voor burgers die gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de ggz. Dat schrijft waarnemend directeur Jiska van den Hoek van GGZ Nederland in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

(Tekst: Zorgvisie)

Sinds jeugdzorg, beschermd wonen en begeleid wonen zijn overgeheveld naar gemeenten, is onbekend hoeveel mensen deze zorg nodig hebben. Bovendien wordt er nauwelijks binnen gemeenten samengewerkt op het gebied van opvang, beschermd wonen, schuldhulpverlening en zorg. In aanloop naar het Algemeen Overleg over de transformaties in het Sociaal Domein, schrijft Van den Hoek: ‘Er zijn enorme wachtlijsten voor beschermd- en begeleid wonen. Woningcorporaties klagen over onvoldoende begeleiding en zorg aan huis voor huurders met psychische problemen.

Hand op de knip

Zorgaanbieders geven al geruime tijd aan dat gemeenten, gegeven de taakstelling bij de overheveling van taken van het Rijk naar regio, bij de zorgcontactering voor 2015 de hand op de knip hielden. Bang als zij waren om teveel geld uit te geven of het geld verkeerd te besteden. Het stuit ons tegen de borst dat maar niet duidelijk wordt welk geld er nu nog op de plank van de gemeenten ligt. (…) Ofschoon het bittere noodzaak is, is het de vraag of dit geld ooit nog wordt uitgegeven in het sociaal domein.’

Lees hier verder

Geef een reactie