Gevolgen regeerakkoord voor sociaal domein

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden maandag hun regeerakkoord. Maar wat betekent dit akkoord voor het sociaal domein? Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland zocht het uit. ‘We zien in het akkoord weinig terug van de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Sociaal domein

Sociaal Werk Nederland ziet dat er aandacht is voor de transformatie van het sociaal werk. ‘In de Rijksbegroting was reeds een bedrag van drie maal achttien miljoen opgenomen voor de brede transformatie in het sociaal domein. De ondersteuning voor de transformatie jeugdhulp krijgt ook een vervolg: van 2018 tot en met 2020 jaarlijks achttien miljoen. Voor stedelijke regio’s wordt de systematiek met citydeals, als onderdeel van de Agenda Stad, voortgezet.’

Preventie

Op het gebied van preventie ziet Sociaal Werk Nederland een wens in vervulling gaan. ‘Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen beschikbaar. Daarna twintig miljoen per jaar. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht. Daarnaast inzet op onbedoelde (tiener)zwangerschappen en voorkomen van depressie en zelfdoding bij met name bij LHBTI jongeren.’

Lees hier verder

Geef een reactie