GGZ Friesland moet blijven investeren in beveiliging

Incidenten zoals woensdagavond in het Jelgerhuis in Leeuwarden, zijn mede een reden dat GGZ Friesland meer geld uitgeeft aan beveiliging. Volgend jaar wordt daar bijna 2 miljoen euro in gestoken. Dat gebeurt onder meer door investeringen in verouderde systemen en het beveiligen van personeel en patiënten.

(Tekst: GGZ Friesland / LC)

,,Bij GGZ Friesland worden medewerkers, patiënten en naastbetrokkenen in toenemende mate geconfronteerd met onveilige situaties’’, zegt Ton Dhondt namens de Raad van Bestuur. De extra beveiliging die hierdoor genoodzaakt is, kost GGZ Friesland tonnen. In 2018 is er 490.904 euro geïnvesteerd in zogeheten exploitatiekosten, waaronder beveiligingsdiensten, zorgbeveiligers, brandmeldinstallaties en persoonsbeveiliging (een noodknop) vallen. Dit jaar zijn de kosten voor beveiliging flink gestegen, naar 678.756 euro.

2 miljoen

Volgend jaar wil GGZ Friesland een nieuw sleutelsysteem en camera- en brandmeldinstallaties en doet de organisatie aanpassingen in de High Intensive Care , zoals videobewaking, trainingen voor personeel en vernieuwde brandinstallaties. ,,Voor 2020 verwachten wij in totaal bijna 2 miljoen euro uit te geven vanwege deze extra investeringen’’, aldus woordvoerster Louwra Weisfelt.

Bij de Jelgerhuis-kliniek in Leeuwarden brak woensdagavond brand uit op de kamer van een patiënt. De 12 patiënten van de gesloten afdeling – kliniek A – werden geëvacueerd. De naastgelegen kliniek B, met achttien personen, kreeg niets mee van de brand.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig. De politie kwam af op een melding van een vechtpartij, maar stuitte op een brand en GGZ-medewerkers die een patiënt in bedwang moesten houden. ,,Het ging niet om een vechtpartij’’, benadrukt Weisfelt. De patiënt is onwel geworden en moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een 25-jarige man aangehouden voor brandstichting. GGZ Friesland kan niet zeggen of de verdachte ook een patiënt is.

Weisfelt: ,,We krijgen met enige regelmaat meldingen van branden, het gebeurt vaker. Het is een extra bevestiging waarom GGZ Friesland hierin investeert.’’ De zorgbeveiliger die de instelling sinds 2018 als pilot inzet, heeft volgens haar een ,,zeer positieve rol gespeeld’’.

Zorgbeveiligers worden ingezet in de directe patiëntenzorg op de afdelingen. ,,Ze zijn getraind in het de-escaleren van agressie en dreiging in de klinieken’’, zegt Dhondt. ,,Daarnaast worden alle klinische teams getraind, al dan niet samen met politie, in agressiehantering.’’

Honderden incidenten

Deze zorgbeveiligers, die bij de klinieken in Franeker (2), Leeuwarden en Heerenveen worden ingezet, zijn er niet voor niets. Bij GGZ Friesland vinden jaarlijks honderden agressie-incidenten plaats. ,,Je wilt veilige zorg bieden’’, zegt Weisfelt. ,,Er gebeurt veel bij een psychiatrische instelling, we bieden zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daar staat niet iedereen bij stil. We hebben te maken met verbale agressie, maar het wordt ook wel eens fysiek – denk aan een stomp of een duw. In – gelukkig – uitzonderlijke situaties is er sprake van verdergaande mishandeling.’’

De investeringen in o.a. beveiliging leveren wel iets op, denkt GGZ Friesland voorzichtig te kunnen concluderen. Er zijn dit jaar tot nu toe 509 agressie-incidenten geweest, tegenover 618 in dezelfde periode in 2018. Het aantal ernstige incidenten waarbij de gevolgen voor de betrokkenen van langerdurende psychische of lichamelijke aard zijn, is gedaald van 115 naar 89. Vorig jaar was een GGZ-medewerker 487 keer het doelwit van agressie, tegenover 378 keer in 2019. Andere patiënten werden in 2018 97 maal belaagd. Ook dat aantal is dit jaar gedaald: 68.

Drugsoverlast

De beveiligingsdiensten van GGZ Friesland worden met name ingezet rond de klinieken in Franeker, Leeuwarden en Heerenveen. Volgens Dhondt is daar onder andere sprake van drugsoverlast. Dealers proberen misbruik te maken van GGZ-patiënten door ze drugs aan te bieden of als loopjongen in te zetten. Dhondt: ,,Een zeer kwalijke ontwikkeling. Dat maakt dat wij op verschillende manieren de veiligheid moeten proberen te borgen. Wij zetten externe bewakingsdiensten in voor de klinische terreinen en die surveillance is in de loop van de tijd geïntensiveerd. Samen met de politie zoeken wij naar manieren om drugsoverlast tegen te gaan.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Geef een reactie