GGZ Friesland presenteert nieuw beleidsplan

Naar aanleiding van input van cliënten, familie, medezeggenschapsraden, samenwerkingspartners en onze medewerkers ligt er een nieuw beleidsplan. Een interactief beleidsplan welke online te bekijken is via www.beleid.ggzfriesland.nl.

(Tekst: GGZ Friesland)

In ons beleidsplan zie je welke strategische keuzes we hebben gemaakt en hoe we daar invulling aan geven. We zijn een op samenwerking gerichte (netwerk-)organisatie die haar schaarse middelen en mensen zo inzet dat ze de meeste waarde krijgen. We zijn proactief en spelen flexibel in op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Bijeenkomsten

De totstandkoming van dit plan was bijzonder. Na gesprekken met cliënten, familie, medezeggenschapsraden en samenwerkingspartners kwamen we in 2016  tot een bondig pamflet. Tijdens bijeenkomsten op diverse locaties gingen medewerkers en Raad van Bestuur afgelopen zomer met elkaar in gesprek over inhoud en visie van dit pamflet.

Enkele honderden medewerkers bezochten de verschillende bijeenkomsten. Aan de hand van de bevindingen ligt er nu een uitgewerkt en definitief beleidsplan. Het gaat over onze keuzes voor de toekomst en waarom we die maken, ze dienen als leidraad voor zowel de bestuurskamer als het primaire proces.

‘Naar Voren’

De tijd waarin het formuleren van strategie en de uitvoering ervan gescheiden konden worden, ligt achter ons. De wereld is onoverzichtelijk, veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Vandaar een globale beleidsrichting en krachtige uitgangspunten die lokaal en in samenspraak met anderen invulling moeten krijgen. De keuzes die we maken, de antwoorden die we bieden – je vindt ze in ‘Naar Voren’, het beleidsplan voor de periode 2016-2018.

Kijk op www.beleid.ggzfriesland.nl voor het hele beleidsplan!

Geef een reactie