GGZ Nederland: Het roer moet om

De regeldruk in de ggz is te hoog. In het sociaal domein is de inkoop en contractering niet gestandaardiseerd, terwijl in de Zvw vooral de productieverantwoording zorgt voor hoge administratieve lasten. Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Het roer moet om’ van GGZ Nederland.

(Tekst: Zorgvisie)

De administratieve lasten in de ggz zijn al langer onderwerp van discussie. In februari trokken een aantal brancheorganisaties, waaronder GGZ Nederland, aan de bel bij het rijk omdat volgens hen in de jeugdzorg te veel tijd aan randzaken moet worden besteed. In diezelfde maand luidden accountants de noodklok omdat het zelfonderzoek in de ggz naar hun mening op dit moment te veel werk en geld kost.

Impact administratieve lasten

Reden voor onderzoek naar de aard en de impact van de administratieve lasten waar de ggz mee te maken krijgt, vond GGZ Nederland. Zo zijn daar de lasten die voortkomen uit het sociaal domein. ‘In de Wmo en Jeugdwet hebben ggz-aanbieders van reguliere ggz, jeugd-ggz en verslavingszorg vooral last van het ongestandaardiseerde berichtenverkeer gedurende het hele zorgproces’, schrijft de brancheorganisatie in het rapport. Dat komt vooral doordat de inkoop en contractering ook niet gestandaardiseerd zijn, omdat gemeenten wat dit betreft beleidsvrij zijn. ‘Onnodig hoge kosten, risico’s met betrekking tot rechtmatigheid van en vertraging en fouten in het administratieve proces blijven hierdoor voortbestaan’, schrijft GGZ Nederland.

Lees hier verder

Geef een reactie