Gratis parkeren

De afgelopen maanden is opnieuw de discussie losgebarsten over marktwerking in de zorg. Dit alles naar aanleiding van berichten dat nota’s niet eenduidig uitgelegd kunnen worden en vergelijking tussen ziekenhuizen nagenoeg onmogelijk is. ‘Wat kost een behandeltraject en wat krijg ik dan eigenlijk?’ Wat wel duidelijk is, is dat alle direct betrokken experts op radio en tv hier voorlopig geen helder antwoord op hebben.

(Tekst: Zorgvisie)

Eigenlijk curieus omdat met alle epd- en ERP-systemen die de zorg zijn binnengeslingerd, onderhand hierover wel duidelijkheid zou moeten kunnen worden gegeven. Maar ondanks alle dbc’s, dot’s, kpi’s en al die andere (kwaliteit)registraties komen we hier geen stap verder in. Het beeld dat uit de media ontstaat is dat de prijs van een behandeling pas achteraf bepaald wordt. Een ingewikkelde som van aantallen behandelingen maal een ziekenhuiseigen kostensystematiek moet daarbij leiden tot het opmaken van het toegekende budget. Per zorgverzekeraar! Let wel, elk ziekenhuis heeft met meerdere zorgverzekeraars contracten.

Min of meer willekeurige prijs

In de supermarkt zou dat betekenen dat de prijs van een pak melk niet wordt bepaald door grondstof, vervoer, verpakking et cetera maar dat er een min of meer willekeurige prijs aan toegekend wordt die geen enkele relatie heeft met de opbouw van het product zelf.

Lees hier verder

Geef een reactie