Gratis vervoer voor begeleider hulpbehoevende

De gemeente Leeuwarden wil de mogelijkheden voor het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van het Wmo-vervoer vergroten.

(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

De afgelopen jaren zijn veel bussen en bushaltes aangepast om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor mensen die slecht ter been zijn, zoals mensen met een rollator of rolstoel. Hierdoor is het voor meer mensen mogelijk om, eventueel met hulp vanuit hun sociaal netwerk, gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Voor Elkaar Pas

Om het gebruik van het openbaar vervoer eenvoudiger te maken heeft Arriva de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Bij de Voor Elkaar Pas zit een extra pas voor een begeleider, zoals een familielid, vriend of buur. Deze persoon mag gratis meereizen om te helpen tijdens de reis, maar ook gewoon voor de gezelligheid.

De gemeente Leeuwarden heeft afspraken met Arriva gemaakt over het gebruik van de Voor Elkaar Pas voor de huidige gebruikers van het Wmo-vervoer. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente Leeuwarden wil hiermee 1.000 gebruikers van het Wmo-vervoer de mogelijkheid bieden om een jaar lang met de Voor Elkaar Pas van Arriva, gratis en eenvoudig gebruik te maken van de bus in Friesland.

Besluit B&W
  1. De overeenkomst ‘Zakelijke dienstverlening door Arriva Personenvervoer’ inclusief de bijlagen zijn vastgesteld.
  2. De kosten ramen op max. € 67.000 en deze dekken ten laste van het Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsproduct ouderen – en gehandicaptenzorg.
De burgemeester besluit:

Wethouder Herwil van Gelder machtigen tot het tekenen van de overeenkomst met Arriva.

Geef een reactie