Griepepidemie na 14 weken voorbij

De griepepidemie die 10 december startte is voorbij. De epidemie duurde dit jaar 14 weken. Dat is langer dan de gemiddelde duur van 9 weken in de afgelopen 25 jaar. Dit winterseizoen hadden minder mensen de griep in vergelijking met de vier vorige seizoenen. De epidemie is nu officieel afgelopen, maar er zijn nog steeds mensen met griep.

(Tekst: RIVM)

Griepachtige verschijnselen zijn koorts, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, een loopneus of lichte spierpijn en komen in de winter vaak voor.

Nog steeds kans op griep

De griepepidemie is afgelopen, maar je kunt nog steeds griep of griepachtige klachten krijgen. Griepvirussen circuleren nog in Nederland, hoewel niet meer op het niveau van tijdens de epidemie. Huisartsen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en en ziekenhuizen moeten vooralsnog alert blijven op patiënten met luchtwegklachten die een griepvirus infectie kunnen hebben.

Griepprik

In het afgelopen winterseizoen heeft de griepprik bij 43 procent van de mensen die de griepprik hebben gehaald, voorkomen dat ze griepvirus van type A kregen. De prik was het best werkzaam (71%) tegen type A(H1N1)pdm09. Dit blijkt uit het Europese I-MOVE project, waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  gegevens voor aanleveren. Elk jaar overlijden gemiddeld 2.700 mensen aan de gevolgen van griep, maar is dit seizoen waarschijnlijk lager door een mild griepseizoen. De kans om griep te krijgen was ongeveer één op de tien.

Griep voorkomen

Griepvirussen en andere virussen die griepachtige klachten veroorzaken zijn heel besmettelijk en verspreiden zich via de lucht. Je kunt bijna niet voorkomen dat je in contact komt met deze virussen. Door in je elleboogholte of in een zakdoek te niezen, vaak je handen te wassen en je mond en neus zo min mogelijk aan te raken, worden luchtwegvirussen minder snel verspreid. Daarnaast is er de griepprik om ernstige griep te voorkomen en kunnen griepvirusinfecties in sommige gevallen worden behandeld met medicijnen.

Geef een reactie