Groningse strijd over verslagen verhardt zich

De FNV stelt het college van B en W in Groningen formeel in gebreke. Namens haar leden wil de vakbond openbaarheid van de verslagen van de zogenoemde keukentafelgesprekken. Vorige week donderdag verstreek de wettelijke termijn.

(Tekst: WMO-Magazine)

De FNV ligt al langere tijd overhoop met de gemeente Groningen. Namens haar leden wil de vakbond openbaarheid van de verslagen van de keukentafelgesprekken. De gemeente weigert dat. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke zorg uit 2015 gebaseerd. De wettelijke termijn van vier weken om de verslagen te overleggen aan de 140 cliënten die daarom hebben gevraagd, is vandaag (donderdag 2 november) verstreken.

FNV twijfelt zeer

De gemeente Groningen wees in 2015 met de invoering van de Wmo bijna alle cliënten standaard 2,5 uur thuiszorg toe. Er moeten verslagen van keukentafelgesprekken zijn die de cliënten zelf mogen inzien. Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de FNV inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen destijds niet zijn gemaakt, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw, zo heeft de rechtbank in Zwolle recent nog geoordeeld in een vergelijkbare zaak, aldus de FNV.

Lees hier verder

Geef een reactie