Groot onderzoek naar knellende zorgcontractering

De Consumentenbond en artsenorganisatie VvAA starten een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering. Het onderzoek moet inzicht geven hoe afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars tot stand komen en welke consequenties die hebben voor de zorg aan patiënten. Voor het onderzoek worden circa 25.000 zorgverleners benaderd. Niet eerder werd op deze schaal onderzoek gedaan naar contractering.

(Tekst: Zorgvisie)

Jaarlijks gaan zorgverzekeraars met een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen in onderhandeling om afspraken te maken over de te leveren zorg en de vergoeding daarvan. Daar is de afgelopen jaren steeds meer om te doen. De Consumentenbond en VvAA slaan de handen ineen om te onderzoeken of voorwaarden die zorgverzekeraars in hun contracten opleggen aan zorgverleners ongewenste consequenties hebben voor de zorgverlening aan patiënten.

Vragen

Waar lopen zorgverleners tegenaan? Met welke voor de zorgverlening aan hun patiënten belangrijke aspecten in de contractering worden zorgverleners geconfronteerd? Welke afspraken worden gemaakt, onder welke voorwaarden, met welke verzekeraars? En wat is de invloed van die voorwaarden op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening? Ook wordt onderzocht wat zorgverleners in het proces belangrijk vinden. Op 30 augustus worden ruim 25.000 zorgprofessionals benaderd, allen lid van VvAA waarbij ruim 120.000 zorgverleners zijn aangesloten.

Lees hier verder

Geef een reactie