‘Grootste risico bij zorgaanbieders’

Het grootste risico op fouten en fraude wat betreft de Wmo 2015 en de Jeugdwet zit bij de aanbieders van zorg, niet bij de mensen die zorg ontvangen. Daarnaast is pgb-zorg risicovoller dan zorg in natura. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De EUR onderzocht in opdracht van de stuurgroep ‘Pilot Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ de grootste risico’s op fouten en fraude in de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De stuurgroep ondersteunt de conclusies en aanbevelingen van de EUR en heeft Cromstrijen, de Drechtsteden, Gorinchem en Schiedam het onderzoeksrapport aangeboden.

Lees hier verder

Geef een reactie